| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Chat | Newsletter | Forum dyskusyjne | Poczta | Facebook | Youtube | Hosting Eesti English Deutsch Polski Français
Hosting Hosting Hosting Hosting Hosting

Hosting Busines On-line / Hosting / Warunki używania

Hosting
Hosting

Web hosting
Hosting
Hosting
Hosting


Hosting Hosting

1. Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Hosting Busines On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

2. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

3. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Hosting Busines On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

4. Hosting Busines On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Hosting Busines On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Hosting Busines On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Hosting Busines On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Hosting Busines On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

5. Hosting Busines On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Hosting Busines On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Hosting Busines On-line jest równoznaczne z udzieleniem Hosting Busines On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Hosting Busines On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Hosting Busines On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.hosting.busines.com.pl nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.hosting.busines.com.pl uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.hosting.busines.com.pl uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

Hosting Hosting Hosting
Hosting

Web Informer Button

Pytania lub wątpliwości? Zapytaj naszego Doradcę w Biurze Obsługi Klienta